Informační deska

ROUŠKY V BUDOVÁCH

Děkujeme všem za dodržování pravidla nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Představenstvo BDD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687