Informační deska

OPRAVY LODŽIÍ - DALŠÍ ETAPA

Dobrý den,

Obracíme se na Vás jako družstevníky či vlastníky bytů v domě Děčínská 465/5 a Děčínská 466/7 (sudá čísla bytů). V návaznosti na informace na členské schůzi, kdy byly schváleny práce na výměně lodžiových prosklených zábradlí v bytech na výše uvedené adrese, Vás informujeme o následujícím:

Provádějící firma Belstav nám aktuálně sdělila, že v případě, že se uvolní kapacity, bude dne 12.4.2021 zahájena výstavba lešení ve výše uvedených vchodech. Je nicméně možné, že se výstavba lešení až o 10 dnů posune. Dáváme však přednost včasné informovanosti. Chceme totiž práce zahájit a dokončit co nejdříve, aby se neposunuly do letních měsíců, což by pro nájemce znamenalo vyšší zátěž.

Postup a rozsah je následující:

PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ:
• Práce se provádějí z důvodů vážných vad zábradlí a v rámci odstranění vad panelové technologie, práce jsou hrazeny z fondu oprav.
• Práce budou probíhat v termínu od výstavby lešení do 2 měsíců dokončení.
• Nezbytné je vyklidit lodžii, odstranit satelity, případně klimatizace apod. Co by eventuálně z vážných důvodů bylo ponecháno, je nutno zakrýt. V tom případě však nelze převzít záruku za případné poškození, odcizení apod.
• Zasklené lodžie - je nezbytné nechat otevřené nejméně jedno sklo, aby pracovníci měli přístup do lodžie a k likvidaci zasklení.
• Během provádění prací NEBUDE MOŽNO NA LODŽII Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VSTUPOVAT.
• Práce budou probíhat z lešení, nebude tedy nutné zajistit přístup do bytu, nebude se vstupovat do společných prostor domů.
• V rámci prací bude obnoveno zasklení tam, kde již zasklení bylo se souhlasem družstva instalováno v standardním provedení.

• Co se týče dlažby:
o Poškozená bude maximálně pouze první řada zcela u okraje lodžie, kde jsou umístěny nožky stávajícího zábradlí (cca 20 cm široký pruh). Tato řada bude následně obnovena standardní světle šedivou dlažbou. Kdo takovou dlažbu úplně u kraje má a nevyhovuje mu standardní dlažba, ten si může pořídit vlastní. Pořízení je nutno zajistit do prvního týdne po výstavbě lešení a dát družstvu via e-mail zprávu a do kopie stavbyvedoucímu (email- vrabel@belstav.cz ), v tomto případě nutno dodat 1,5 m2 dlažby.
o V případě že na vydlážděné lodžii je poškozený sokl, je možno na jeho opravu dodat též vlastní dlažbu – v tomto případě je třeba dodat 1 m2 dlažby, jinak bude sokl opravený standardní světle šedou dlažbou (pouze je-li poškozený)
o Kdo má zájem o zcela nové vydláždění lodžie, musí se individuálně dohodnout s provádějící firmou, kontakt vrabel@belstav.cz a to z důvodu toho, že každý bydlící má individuální požadavky na barevnost a provedení apod., firma nacenila orientačně standardní zadláždění na cenu 25 tis Kč.

• POZOR, NOVÉ ZASKLENÍ - kdo bude mít zájem o novou instalaci zasklení na vlastní náklady - je možno tyto práce objednat, k tomuto již byl zaslán samostatný e-mail, který obsahoval podmínky vč. ceny a přihlášku pro provedení.

BETONOVÉ ZÁBRADLÍ:
• Nutno dodržet termíny vyklizení lodžie, zábradlí se ale nevyměňuje, proto nedojde ani k výměně zasklení - je-li na lodžii instalované.
• Na lodžii též z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup během provádění prací.
• Betonové zábradlí se bude povrchově sanovat nátěrem, bude vymalovaná i vnitřní část lodžie.

Garáže v přízemí domu nebude možno v den stavby lešení používat pro vjezd a výjezd- garážisti dostanou samostatný email s oznámením.

Prosím, sledujete též web družstva: http://decinska.bytovedruzstvo.eu kde se též nalézají aktuální informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci během provádění prací a doufáme, že výrazně zlepší nejen stav naši domů, ale i estetický vzhled.

Za představenstvo BD Děčínská a správce domů,
Lucie Pavlíčková, členka představenstva a Vedoucí kanceláře BD
Radek Lukeš, místopředseda představenstva.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687