Informační deska

HYGIENICKÉ PODMÍNKY KE VSTUPU NA ČLENSKOU SCHŮZI

Datum události: 

28.07.2021

V přílohách naleznete přehled mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví a dále manuál "Systém O-T-N", kterými jsou stanoveny podmínky pro vstup na na členskou schůzi družstva konanou dne 28.7.2021.
Tyto podmínky platí obdobně i pro Shromáždní vlastníků jednotek Děčínská 471-475, Praha. Děkujeme za dodržení.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687