Informační deska

OPRAVY LODŽIÍ

Dobrý den,

obracíme se na Vás jako družstevníky či vlastníky bytů v domě Děčínská 468/11, 469/13 (sudá čísla bytů). V návaznosti na informace na členské schůzi, kde byly schváleny práce na výměně lodžiových prosklených zábradlí v bytech na výše uvedené adrese, Vás informujeme o následujícím:

PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ:

• Práce se provádějí z důvodů vážných vad zábradlí a v rámci odstranění vad panelové technologie. Práce jsou hrazeny z fondu oprav, v rámci výměny zábradlí proběhne i malba vnitřku lodžie, omítky zůstanou beze změny.
• Práce budou probíhat v termínu 15.3. - 15.5.2021, v případě nepříznivého počasí může být termín ukončení prací prodloužen.
• Nezbytné je k termínu zahájení prací vyklidit lodžii od všech věcí, odstranit satelitní antény a lodžii zpřístupnit.
• Během provádění prací NEBUDE MOŽNO NA LODŽII Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VSTUPOVAT ani je jinak využívat.
• Práce budou probíhat z lešení, nebude tedy nutné zajistit přístup do bytu.
• V rámci prací bude obnoveno zasklení tam, kde již zasklení bylo se souhlasem družstva instalováno, rovněž tam, kde je na vlastní náklady položena dlažba, tato bude bezplatně obnovena. Lodžie se budou zasklívat až po instalaci nového zábradlí cca do dvou měsíců, přístupem z bytu (lešení již v tu dobu nebude).
• Kdo bude mít zájem o novou instalaci zasklení - je možno tyto práce objednat, viz již námi zaslaný samostatný e-mail který obsahoval podmínky vč. ceny a přihlášky pro provedení.

BETONOVÉ ZÁBRADLÍ:

• Nutno dodržet termíny vyklizení lodžie, zábradlí se ale nevyměňuje, a proto nedojde ani k výměně zasklení či dlažby - jsou-li na lodžii instalované.
• Na lodžii též z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup během provádění prací.
• Betonové zábradlí se bude povrchově sanovat nátěrem, bude vymalovaná i vnitřní část lodžie.

Děkujeme za spolupráci během provádění prací a doufáme, že výrazně zlepší nejen stav naši domů, ale i estetický vzhled.

Představenstvo BD Děčínská

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687