Vloženo: 22.01.2024
Datum události:
22.01.2024

Vážení družstevníci a bydlící v Děčínské ulici,

přikládáme výzvu k nepořádkům kolem kontejnerů na směsný opad v Děčínské ulici, který nás velmi trápí a jehož likvidaci hradíme z fondů oprav našich domů. Děkujeme za přečtení výzvy a pomoc s řešením problému.
Představenstvo Bytového družstva Děčínská

Vloženo: 02.01.2024
Datum události:
01.01.2024

V návaznosti na rozhodnutí vlastníků domu je od 1.1.2024 ustanovený nový správce domu, který zajištuje zejména technickou správu společných prostor domu, prodej klíčů, popisy schránek a jiné.V přiloženém dokumentu jsou kontakty na jednotlivé odpovědné osoby.

Vloženo: 17.08.2023

Vážená paní, vážený pane,
Rádi bychom Vás informovali, že v rámci údržby zeleně proběhl v Děčínské ulici další plánovaný zásah herbicidem Garlon New proti invazivní rostlině Křídlatce. Místa aplikace jsou označena cedulí a potřebnou informací.
Představenstvo BDD

Vloženo: 23.05.2023
Datum události:
24.05.2023

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci údržby zeleně, která v Děčínské ulici proběhne ve dnech 24.5. a 25.5. bude proveden i zásah herbicidem Garlon New proti invazivní rostlině Křídlatce. Byť je tento herbicid běžně k dostání například v prodejnách OBI, není bezpečný pro lidi ani pro domácí zvířata. Aplikovaná místa budou výrazně označena cedulí a informací, že je zakázaný vstup po dobu 24 hod. Proto prosíme, abyste na označená místa po dobu 24 hod nevstupovali a ohlídali jak své děti tak domácí mazlíčky.

Vloženo: 01.04.2023

Dobrý den,

sešli jsme se po ránu, za deště, nepohody.

Během dopoledne jsme obsáhli velký prostor. Vyčistit prostor u podchodu pod Libereckou. Zrušit nepořádek kolem popelnic. Všude vysbírat láhve, nedopalky, plechovky, papíry. Ošetřit keře. Vyhrabat "napadané" předměty z předzahrádek. Odstranit toxicitu průlezu nad horním parkovištěm. Vyjarnit i záhonek u popelnic a okolí hrdiného stromu u parčíku.

Poklábosili jsme se sousedy, které ráno v rychlosti pozdravíme cestou do práce. Vyměnili si nápady. Pomáhali si, povzbudili se.

Vloženo: 09.03.2023

Dobrý den,

připojujeme informaci k akci konané 1. dubna 2023.

Děčíňáci

Vloženo: 07.07.2022

Dobrý den,

V návaznosti na rozšíření hlodavců, zejména potkanů upozorňujeme bydlící, že i nadále jsou na předzahrádkách v trávě před vchody Děčínská 7 a 9 umístěny černé válce s jedem na hlodavce. Návnada obsahuje látku, která brání náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty. Její účinnou látkou je přitom bromadiolon.

Přesto na tuto skutečnost upozorňujeme a žádáme bydlící, aby hlídali svoje děti, psy a případně kočky před požitím nástrah, které jsou pro lidi a zvířata toxické.

Děkujeme za spolupráci

Bytové družstvo Děčínská, 29.6.2022

Vloženo: 25.03.2022

Dobrý den,

jelikož se kolem vchodů do našich objektů rozšířili hlodavci, žádáme obyvatele domů, aby v okolí vchodů udržovali pořádek a neodhazovali odpad a jídlo.

Dále upozorňujeme majitele domácích zvířat, že jsou položeny nástrahy na hlodavce, aby měli své mazlíčky pod dohledem. Nástrahy jsou uloženy venku (černé válce) u vchodů Děčínská 7 a 9.

Představenstvo
BD Děčínská

Vloženo: 11.01.2022

Dobrý den,

dnes, 11/1/2022, došlo k havárii vody v Děčínské ulici, konkrétně u hotelu Luna. Podle aktuální informace z webových stránek Pražských vodovů a kanalizací dojde k omezení / přerušení dodávky vody. Závada by měla být odstraněna do dnešní 15. hodiny.

Představenstvo BD

Vloženo: 11.01.2022

Dobrý den,

v příloze článek z aktuálního vydání Devítky.

Radek Lukeš

Vloženo: 21.07.2021
Datum události:
28.07.2021

V přílohách naleznete přehled mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví a dále manuál "Systém O-T-N", kterými jsou stanoveny podmínky pro vstup na na členskou schůzi družstva konanou dne 28.7.2021.
Tyto podmínky platí obdobně i pro Shromáždní vlastníků jednotek Děčínská 471-475, Praha. Děkujeme za dodržení.

Vloženo: 08.07.2021

Vážené dámy a pánové,

přikládáme informační zpravodaj za druhý kvartál 2021.

Představenstvo BDD

Vloženo: 05.07.2021

Dobrý den,

členská schůze bytového družstva Děčínská se uskuteční ve středu 28. července 2021, viz přiložená pozvánka,

Představenstvo BDD

Vloženo: 13.06.2021

Dobrý den,
připojujeme informaci Pražské teplárenské a.s. Odstávka se týká obou našich objektů
Představenstvo BDD

Vloženo: 06.04.2021

Vážené dámy a pánové,

přikládáme informační zpravodaj za první kvartál 2021.

Představenstvo BDD

Vloženo: 02.04.2021

Dobrý den,

Obracíme se na Vás jako družstevníky či vlastníky bytů v domě Děčínská 465/5 a Děčínská 466/7 (sudá čísla bytů). V návaznosti na informace na členské schůzi, kdy byly schváleny práce na výměně lodžiových prosklených zábradlí v bytech na výše uvedené adrese, Vás informujeme o následujícím:

Vloženo: 23.03.2021

Dobrý den,

vzhledem ke známým okolnostem není v současné době možno stanovit datum a místo konání členské schůze BD Děčínská ani termíny shromáždění SVJ.

O datu a místu konání budeme, jakmile to situace umožní, v předstihu informovat.

Přejeme pevné zdraví.
Představenstvo BD Děčínská

Vloženo: 16.03.2021

Oznamujeme všem bydlícím, že ve věku 69 let zemřel dlouholetý předseda našeho družstva, pan JUDr. Jiří Jiříček.

Doktor Jiříček se výrazně zasloužil o to, že Děčínská je tím, čím je - dobrou adresou.

Pro našeho kolegu byla práce pro družstvo hodnotou.

Jirko, děkujeme.
Lucie Pavlíčkova, Eva Seidlová, Radek Lukeš, Vladimír Valenta.

Vloženo: 12.03.2021

Dobrý den,

obracíme se na Vás jako družstevníky či vlastníky bytů v domě Děčínská 468/11, 469/13 (sudá čísla bytů). V návaznosti na informace na členské schůzi, kde byly schváleny práce na výměně lodžiových prosklených zábradlí v bytech na výše uvedené adrese, Vás informujeme o následujícím:

PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ:

Vloženo: 09.03.2021

Dobrý den,

Na základě rozhodnutí představenstva BD Děčínská je Kancelář BDD, po předchozí telefonické domluvě, k dispozici pro vyřízení neodkladných záležitostí, a to za dodržení nejpřísnějších hygienických opatření (respirátor, desinfekce, žádná další osoba v místnosti). Pro ostatní kontakt se členy BD nebo vlastníky bytů je třeba v maximální možné míře využít telefony a elektronickou poštu.

Činnosti související se správou a provozem bytových domů (údržba, úklid, opravy aj.) jsou i nadále vykonávány, jedná se činnost sloužící k zajištění služeb pro obyvatele.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687